Paskelbta

LEA kviečia teikti paraiškas šilumos siurblių įsigijimo kompensacijai gauti

Norintys gyventi ne tik ekonomiškai, tačiau ir ekologiškai – savo namuose turėtų diegti šilumos siurblius. Patogu, kad šiuo metu galima gauti dalinę kompensaciją įrangos įsigijimo kaštams padengti.

Kompensacija yra skiriama naujiems šilumos gamybos įrenginiams įsigyti ir įrengti, keičiant neefektyvius biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus individualiuose namuose, skiriamos pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą paramos priemonę „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“.

Koks yra paramos kvietimo terminas?

Paraiškos teikiamos nuo 2023-10-05 12.00 val. iki 2024-04-05 16.00 val. Jos taip pat gali būti ir trumpesnės priklausomai nuo to – iki kada pasibaigs kvietimams skirtos lėšos.

Kokio dydžio suma yra skirta paramai?

Iš viso paramai yra skirti 14 156 597,84 eur. Ši suma yra detaliau paskirstyta į keturis kvietimus, kurie detalizuojami po 3 539 149,46 eur.

Ar dėl paramos gali kreiptis daugiabučių gyventojai?

Parama katilų keitimui daugiabučiuose namuose – neteikiama.

Kas teikia paraiškas paramai gauti?

Paraišką teikiantys subjektai gali būti tik fiziniai asmenys, atitinkamame regione nuosavybės teise valdantys nekilnojamo turto objektą.

Kaip gauti paramą šilumos siurbliui įsigyti?

  1. Pildyti paraišką.
  2. Per 40 d.d. bus gaunamas LEA raštas dėl finansavimo.
  3. Per 18 mėn. turi būti įrengtas naujas šilumos siurblys.
  4. Pateikiamas mokėjimo prašymas (per 60 d.d.).
  5. Gaunama kompensacija (trunka iki 10 d.d.).

Kur turi būti pateikta paraiška?

Paraiškos teikiamos el. būdu užpildant www.ena.lt patalpintą elektroninę paraiškos formą. Pildymo formos nuoroda https://lea.submittable.com/submit.

Kokio dydžio parama įrangos įsigijimui yra siūloma?

Finansuojama iki 50 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos.

Kada išmoką bus galima gauti?

Tik tuomet, kai projektas bus atliktas. Taigi, avansinis mokėjimas už siurblį nėra galimas.

Kas gali gauti paramą?

Tikslas – neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes sistemas. Galimas būstuose neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo.

Kokio tipo šilumos siurbliams parama yra siūloma?

Finansavimas yra teikiamas tokiu atveju, kai pasirenkami šilumos siurbliai žemė–vanduo, vanduo–vanduo ir oras–vanduo. SVARBU – nefinansuojami šilumos siurbliai oras-oras.

Kokiems pastatams parama yra teikiama?

Parama yra teikiama tik gyvenamosios paskirties (vieno buto); bute gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastate; kitų (sodų) paskirties pastatuose (sodininkų bendrijose esančiuose sodo namuose) ir jų statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užregistruota VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre.

Ar galima gauti kompensaciją, jeigu siurblys buvo įrengtas anksčiau nei paskelbta finansavimo pradžia?

Finansavimas neskiriamas jei naujas šilumos įrenginys įrengtas iki 2023-07-25 imtinai (tai yra išrašyta PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas).

Ar teks patirti kokius nors įsipareigojimus gavus paramą įrangai?

Be atsakingos institucijos sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuris buvo kompensuojamas.

Kur gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie paramos gavimą?

Konsultacija teikiama: +370 5 230 3312 ir el. paštu katilukeitimas@ena.lt. Detali informacija apie kvietimą LEA interneto svetainėje. Arba susisiekite su mumis.

Kompensacija yra duodama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.1 konkretų uždavinį „Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, finansuojamą Sanglaudos fondo ir  Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Vadybininko konsultacija
Mob.: +370 608 94 666
El.paštas: info@specdarbai.lt