Paskelbta

Valstybės parama šilumos siurbliams 2023-iems metams

Lietuvos valstybė Europos Sąjungai yra įsipareigojusi sumažinti taršą šalyje. Tai daroma įtraukiant labai įvairias priemones. Viena jų apima taršių šilumos išgavimo sistemų keitimą į ekologiškas įrangas. Kieto kuro katilus vis dažniau keičia inovatyvūs šilumos siurbliai, kurie leidžia gyventi ne tik ekologiškiau, tačiau taip pat ir komfortabiliau.

Siekiant įsigyti šilumos siurblius pigiau – pasinaudokite Lietuvos Energetikos Agentūros teikiamomis subsidijomis. LEA nuo šiol administruos subsidijas už kurias ankstesniais metais buvo atsakinga APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra). Taigi, teikti paraiškas taip pat reikės LEA.

Kvietimus namų ūkiams pateikti paraiškas kompensacijai gauti LEA planuoja paskelbti 2023 m. rugsėjį. Sąlygos parengtos remiantis pagal Energetikos ministerijos patvirtintą Neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių (taršių) katilų keitimo gyventojams (namų ūkiams) projektą.

Keisti taršų katilą galima nuo 2023 m. liepos 26 d. Pirmosios sąlygos jau yra paskelbtos, tačiau patikslinimo bus sulaukiama rugsėjo mėnesį. Tiesa, gauti paramą įrangai bus galima tik tokiu atveju, jeigu ji bus pirkta ne anksčiau nei šių metų liepos 26 dieną. Jeigu iki 2023-07-26 namų ūkiui buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra arba pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir (ar) montavimo/ įrengimo perdavimo-priėmimo aktas – parama negalios. Taip pat LEA patvirtina, kad subsidija bus gaunama tik tokiu atveju, jeigu perkama ir montuojama įranga bus tik nauja. Dėvėtai parama nėra teikiama.

Šiuo metu jau žinomos paramos gavimo sąlygos yra:

  • Gyventojas nuo 2023-07-26 jau gali keisti neefektyvų ir taršų katilą į efektyvesnį šilumos gamybos įrenginį, bet tik gerai susipažinus su keliamais reikalavimais bei įvertinus rizikas. Detalus aprašas pateiktas „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotų šilumos tinklų“ priemonėje.
  • LEA paskelbus viešą kvietimą teikti paraiškas – jos bus peržiūrimos atrankos būdu. Taigi, kiekviena paraiška bus priimama bei vertinama, peržiūrima, ar ji atitinka keliamus finansavimo reikalavimus. Peržiūros bus vykdomos iki tol, kol baigsis numatyta lėšų suma.
  • Didžiausia galima subsidija sieks ne daugiau nei 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. Patirtos išlaidos bus apmokamos neefektyviam katilui pakeisti, remiantis fiksuotais įkainiais. Jie yra nurodyti Europos socialinio fondo agentūros atliktame tyrime.
  • Patirtų fiksuotų išlaidų įkainiai yra vertinami 1 kW ir yra dauginami iš tam tikro įrenginio galios, kuri pateikta jo techniniame pase.

Žemiau rasite galimus subsidijos dydžius pagal įrenginio galią. Informacija yra skelbiama Lietuvos Energetikos Agentūros internetiniame puslapyje.

Per 6 metų laikotarpį (iki 2029 III ketv.) planuojama paskirstyti daugiau nei 90,44 mln. eurų. Atsinaujinus bei pasipildžius aiškesnėms LEA sąlygoms – pateiksime jas mūsų blog‘e, tad sekite informaciją.

Detalesnė informacija apie kvietimo sąlygas, paraiškų teikimą bei kitus techninius projekto reikalavimus bus nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt ir https://www.ena.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/.

Vadybininko konsultacija
Mob.: +370 608 94 666
El.paštas: info@specdarbai.lt